โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : อาชีพทำเบอร์เกอร์รี่
ชื่อนักเรียน : นางสาวแก้วกานต์
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,10:12   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อาชีพงานตัดผมชาย
ชื่อนักเรียน : นายเกรียงศักดิ์ สตาภิรมย์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,13:55   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อาชีพงานสกรีนเสื้อ
ชื่อนักเรียน : นายนพดล หนูจุ้ย
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,10:34   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อาชีพงานทอผ้าซาโอริ
ชื่อนักเรียน : นายสัณชัย เชื้อโห้
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,10:33   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานอาชีพน้ำปั่นผลไม้เพื่อสุขภาพ
ชื่อนักเรียน : นางสาวอารีรัตน์ สตาภิรมย์ , นายอภิสิทธิ์ ฉลาด
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,10:32   อ่าน 28 ครั้ง