โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง วิ่ง 4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ชื่อนักเรียน : นายชนม์ณกรณ์ ธัญถิรพัฒน์, นายอุทัย จันทร์หนิ้ว, นายชัยพร พิชัยสงค์, นายประสิทธิชัย ไฝ่เส้ง
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,10:06   อ่าน 150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง วิ่ง 400 ม. ชาย พิการทางสมอง T38
ชื่อนักเรียน : นายนิธิวัฒน์ ชำนินวล
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,10:03   อ่าน 157 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง วิ่ง 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35
ชื่อนักเรียน : นายภิญโญ ชาญเดช
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,10:00   อ่าน 146 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน เปตอง พิการทางปัญญา หญิงคู่
ชื่อนักเรียน : นางสาวนิดชดา หวัดสนิท, นางสาวจิราภา สงัดรัมย์, นางสาวณิชนันทน์ หวัดสนิท
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,09:59   อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน เปตอง พิการทางปัญญา ทีมชาย
ชื่อนักเรียน : นายธนพล แก่นสูงเนิน, นายเปรมอนันท์ มุงคุณ, นายณัฐพงศ์ มือสันทัด, นายนพดล เก็บสมบัติ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,09:57   อ่าน 135 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน เปตอง พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
ชื่อนักเรียน : นายธงไชย อิศรนาเวศ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,09:56   อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20
ชื่อนักเรียน : นายประสิทธิชัย ไฝ่เส้ง
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,08:57   อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20
ชื่อนักเรียน : นางสาวทาริกา บุบผามาโล
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,08:51   อ่าน 135 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20
ชื่อนักเรียน : นายชัยพร พิชัยสงค์
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,08:51   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน วิ่ง 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
ชื่อนักเรียน : นางสาวทาริกา บุบผามาโล
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,08:50   อ่าน 127 ครั้ง