โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชารัฐ (อ่าน 6) 21 ก.ย. 61
โครงการอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล (อ่าน 52) 07 ส.ค. 61