โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผนึกกำลังเปิด "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" แจ้งเหตุผ่านไลน์ @savekidscovid19 สายด่วน 1300
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และยูนิเซฟ ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19
.
เป็นการผนึกกำลังพลังของ อปท. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครครูทั้งในและนอกระบบ อาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ ต้องโดดเดี่ยว และได้รับการช่วยเหลือทันสถานการณ์
.
แจ้งเหตุผ่านไลน์ @savekidscovid19 หรือที่แอปพลิเคชัน “คุ้มครองเด็ก” หรือที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด และสายด่วน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,21:30   อ่าน 112 ครั้ง