โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ (อ่าน 13) 13 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ (อ่าน 19) 13 ม.ค. 61