โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายบุญเสริญ ชิตรัตถา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการ นายสุมิตร นิธิศุภกฤษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากรและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตท่านผู้อำนวยการศรีจิตน์ ขวัญแก้ว และนายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีการสาธิตงานอาชีพ การรายงานผลความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ขอบคุณ สำหรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการพัฒนาและดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป และขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาลูกๆชาว ชป. ให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งๆขึ้นไปนะค่ะ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,10:04   อ่าน 38 ครั้ง