โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 077-622784
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
            ปรัชญาโรงเรียน                  โยคาเวชายเตภูริ  ปัญญาย่อมเกิดขึ้นจากการฝึกฝน
 
           คติพจน์โรงเรียน                  สุขภาพดีมีน้ำใจใฝ่คุณธรรม